Šeimų renginiai

Kiti užsiėmimai

  • Grupės neskirtoma
  • Grupės dydis priklauso nuo užsuregistravusiųjų skaičiaus
  • Dalyvauja visi norintys
  • Trukmė kiek yra noro, ir galimybės leidžia
  • Pobūdis laisvalaikis
  • Registruotis